Situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului a fost instituit prin Hotararea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.

ROSPA reprezinta:

RO – Romania

SPA – Arie de Protectie Avifaunistica – Special Protection Areas

Ariile de protectie speciala avifaunistica sunt arii naturale protejate ale caror scopuri sunt conservarea, mentinerea si, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor specifice, desemnate pentru protectia de pasari migratoare, mai ales a celor prevazute in anexele nr. 3 si 4 A din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aria protejata ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului are o suprafata de 602 hectare, situandu-se pe teritoriul administrativ al comunelor Ulmi, Vacaresti si Nucet din judetul Dambovita, fiind formata din salba de lacuri de pe Valea Ilfovului (acumularile Udresti, Bunget 1, Bunget 2, Bratesti, Adunati si Ilfoveni) – vezi harta

Conform Formularului Standard Natura 2000, situl ROSPA0124 gazduieste 98 de specii de pasari, dupa cum urmeaza: