Aprobare Plan de management

Planul de management aferent sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 302 din 21.02.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 și 214 Bis din 17.03.2020. Plan de management ROSPA0124 publicat in Monitorul Oficial  

Citeste mai mult…

Invitatie conferinta incheiere proiect

  ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE (AME) are deosebita plăcere de a vă invita să participați la Conferința de încheiere a proiectului „Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului” cod SMIS 2014+ 101989, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Obiectivul general

Citeste mai mult…

Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  OM privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA 0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului. Proiect OM  | Referat |  Anexa_Plan de Management |  Anexe_Harti Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10

Citeste mai mult…

Derulare procedura SEA Plan de management ROSPA0124

Asociația pentru Mediu și Educație având sediul UIP în Bulevardul Eroilor nr. 13, et. 1, camera 02, sector 5, Bucureşti, titular al Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului – situat în localitățile Nucet, Văcărești și Ulmi din județul Dâmbovița, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a

Citeste mai mult…

Imagini dezbatere publica Plan de management ROSPA0124

ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE (AME) a organizat în data de 09.10.2018, în comuna Văcărești, județul Dâmbovița, dezbaterea publică pentru Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului. Evenimentul face parte din activitățile de informare și conștientizare aferente proiectului ,,Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea

Citeste mai mult…

Invitatie dezbatere publica Plan de management ROSPA0124

ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE (AME), are deosebita plăcere de a vă invita să participați la dezbaterea publică a Planului de management aferent ariei protejate ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, ce va avea loc Marți, 09.10.2018, la sediul Grădiniței cu Program Normal Văcărești (lângă magazinul Profi) din comuna Văcărești, județul Dâmbovița, cu începere de

Citeste mai mult…

Aprobare Regulament ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului

  Miercuri, 29.08.2018, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 863/2018, privind aprobarea Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului. Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări

Citeste mai mult…

Imagini din cadrul întâlnirilor publice de informare și conștientizare a comunităţilor locale cu privire la aria protejată ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului

  ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE (AME), în calitate de custode al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului și de beneficiar al proiectului ,,Consevarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului”, cod SMIS 2014+ 101989, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014

Citeste mai mult…