Seminarii de informare și conștientizare a elevilor și profesorilor

 

ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE (AME), în calitate de custode al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului și de beneficiar al proiectului ,,Consevarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului”, cod SMIS 2014+ 101989, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, a organizat 3 seminarii de informare și conștientizare a elevilor și profesorilor, cu privire la importanța conservării speciilor de păsări de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSPA0124, după cum urmează:

– în data de 26.04.2018 la Școala Gimnazială Iancu Văcărescu din comuna Văcărești, județul Dâmbovița

 

 

 

– în data de 27.04.2018 la Școala Gimnazială din comuna Ulmi, județul Dâmbovița

 

 

 

– în data de 27.04.2018 la Școala Gimnazială din comuna Nucet, județul Dâmbovița

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *