Reteaua Natura 2000

Reteaua Natura 2000, principalul instrumentul al Uniunii Europene pentru conservarea naturii, este o retea de zone naturale sau semi-naturale, unde atat specii de plante si animale vulnerabile dar si habitate naturale trebuie protejate.

Reteaua Natura 2000 a fost fiinta in anul 1979, cand UE a adoptat primul act legislativ important in domeniul protectiei naturii, Directiva 79/409/CEE privind conservarea pasarilor salbatice, numita si Directiva „Pasari” actualizata prin Directiva 2009/147/CE din 30 noiembrie 2009. Aceasta directiva se va aplica in cazul pasarilor, oualor acestora, cuiburilor si habitatelor lor.

In completarea Directivei „Pasari” a fost adoptata Directiva 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica, cunoscuta sub denumirea de Directiva „Habitate”.

Cele doua Directive mai sus mentionate au fost transpuse in legislatia din Romania prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reteaua Natura 2000 porneste de la principiul ca oamenii si natura functioneaza cel mai bine in parteneriat. Scopul sau nu este sa excluda activitati economice, ci sa se asigure ca acestea sunt compatibile cu protejarea speciilor si habitatelor valoroase.

Reteaua Natura 2000 cuprinde:

– Situri de Importanta Comunitara – Sites of Community Interest – SCI;

– Arii Speciale de Conservare – Special Areas of Conservation – SAC;

– Arii de Protecţie Avifaunistica – Special Protection Areas – SPA.

Instituirea regimului de arie naturală protejata se face:

–  prin hotarare a Guvernului, pentru SAC si SPA;

– prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pentru SCI, cu avizul Academiei Romane.

Propunerile pentru instituirea regimului de arie naturala protejata se pot face din initiativa oricarei persoane fizice sau juridice si se inaintează autoritatii publice centrale pentru protecţia mediului, in vederea promovării actului normativ de desemnare a acestora.

Documentatia necesara in vederea instituirii regimului de arie naturală protejata de interes  comunitar trebuie sa cuprinda:

– Formularul Standard Natura 2000;

– Avizul Academiei Române.

In momentul primirii documentatiei necesare instituirii regimului de arie naturala protejata, autoritatile competente pentru protectia mediului trebuie să instiinteze detinatorii si administratorii de terenuri si sa initieze consultari cu toti factorii interesati.