Proiect POIM

Proiectul „Conservarea biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului” cod SMIS 2014+ 101989, are la baza contractul de finantare nr. 65/29.05.2017 semnat intre ASOCIATIA PENTRU MEDIU SI EDUCATIE, in calitate de beneficiar si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare.

Proiectul are o valoare de 1.139.761 lei din care 968.796,85 lei valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si 170.964,15 lei valoare eligibila nerambursabila din bugetul national, si are ca termen de finalizare data de 31.12.2018.

Localizarea proiectului:
Situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului este localizat în Regiunea de dezvoltare 3 Sud-Muntenia, pe teritoriul judetului Dambovita, in raza administrativa a localitatilor Nucet, Vacaresti si Ulmi.

Obiectiv general:
Asigurarea starii de conservare favorabila a speciilor de pasari din situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, in cadrul unui proces consultativ deschis, transparent si participativ vizand elaborarea planului de management si informarea/constientizarea factorilor interesati cu privire la beneficiile conservarii sitului Natura 2000.

Obiectiv specific 1: Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, in concordanta cu legislatia in vigoare.
Obiectiv specific 2: Cresterea nivelului de informare, educare si constientizare a factorilor interesati cu privire la importanta si rolul sitului Natura 2000 vizat de proiect, evidentiindu-se conceptul de dezvoltare durabila locala: dezvoltare economica viabila, protectia mediului si mentinerea / atingerea obiectivelor de conservare favorabila a speciilor de pasari de interes comunitar.
Obiectiv specific 3: Dezvoltarea capacitatii administrative a custodelui sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, in scopul asigurarii unui management adecvat al acestuia.

Activitati proiect:
A.1. Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, in concordanta cu legislatia in vigoare.
A.2. Activitati de consultare, constientizare si informare.
A.3. Dezvoltarea capacitatii administrative a custodelui sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului (ASOCIATIA PENTRU MEDIU SI EDUCAȚIE).
A.4. Managementul proiectului (planificarea, implementarea si monitorizarea / evaluarea activitatilor).
A.5. Auditul financiar al proiectului.

Rezultatele proiectului vizeaza elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, informarea, educarea si constientizarea factorilor interesati si dezvoltarea capacitatii administrative a custodelui sitului Natura 2000 vizat.