Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  OM privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA 0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.

Proiect OM  | Referat |  Anexa_Plan de Management |  Anexe_Harti

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Direcția Biodiversitate.

Persoana de contact este dna Anca Crăciunaș, consilier, Direcţia Biodiversitate, telefon: 0214089545, e-mail: Anca.Craciunas@mmediu.ro.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *