Invitatie conferinta incheiere proiect

 

ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE (AME) are deosebita plăcere de a vă invita să participați la Conferința de încheiere a proiectului „Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului” cod SMIS 2014+ 101989, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării sitului Natura 2000.

Dintre aspectele ce vor fi dezbătute în cadrul evenimentului, amintim:

  • Principalele rezultate obținute în urma implementării acestui proiect;
  • Aspecte generale referitoare la proiectul mai sus menționat (scop, durată, buget, activități, etc.);
  • Aspecte generale referitoare la rețeaua Natura 2000;
  • Aspecte specifice legate de protejarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului; (speciile protejate, reguli ce trebuie respectate, etc.)
  • Importanța acestui proiect în asigurarea conservării biodiversității în contextul dezvoltării durabile a comunităților locale aferente sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului;

Conferința va avea loc Marți, 23.04.2019, în  „Sala de ședințe” a Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița (APM Db.) din str. Calea Ialomiței nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu începere de la orele 12:00.

Participarea dumneavoastră la acest eveniment este importantă, deoarece Planul de management realizat în cadrul acestui proiect va trebui respectat de către autoritățile care reglementează activități pe teritoriul ariei naturale protejate, precum și de persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea ariei naturale protejate ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, conform OUG 57/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Din rațiuni organizatorice, vă adresăm rugămintea de a confirma participarea dumneavoastră sau a unui reprezentant al entității pe care o conduceți, până Luni, 22.04.2019, la telefon 0760278899 sau e-mail asociatiapentrumediu@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *