Imagini din cadrul întâlnirilor publice de informare și conștientizare a comunităţilor locale cu privire la aria protejată ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului

 

ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE (AME), în calitate de custode al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului și de beneficiar al proiectului ,,Consevarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului”, cod SMIS 2014+ 101989, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, a organizat 3 întâlniri publice de informare și conștientizare a comunităţilor locale cu privire la aria protejată ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, după cum urmează:

– în data de 22.05.2018 în „Sala de ședințe” a Primăriei Văcărești din comuna Văcărești, județul Dâmbovița

 

 

 

– în data de 23.05.2018 în „Sala de ședințe” a Primăriei Nucet din comuna Nucet, județul Dâmbovița

 

 

– în data de 24.05.2018 în „Sala de ședințe” a Primăriei Ulmi din comuna Ulmi, județul Dâmbovița

 

 

 

Dintre aspectele dezbătute în cadrul celor 3 întâlniri, amintim:

  • Aspecte generale referitoare la proiectul mai sus menționat (scop, durată, buget, activități, etc.);
  • Aspecte generale referitoare la rețeaua Natura 2000 (legislația în domeniu);
  • Aspecte specifice legate de protejarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului; (speciile protejate, reguli ce trebuie respectate, etc.)
  • Importanța acestui proiect în asigurarea conservării biodiversității în contextul dezvoltării durabile a comunităților locale aferente sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului;
  • Măsurile de management ce ar putea fi incluse în Planul de management.

Mulțumim tuturor celor care au participat la aceste întâlniri!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *