Dezbatere publica Regulament

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice Proiectul de OM privind aprobarea Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.

Proiect de OM | Referat

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului – Direcția Biodiversitate.

Persoana de contact este:  doamna Anca Crăciunaş, telefon: 021/4089545, e-mail: anca.craciunas@mmediu.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *