Despre AME

ASOCIATIA PENTRU MEDIU SI EDUCATIE (AME) este o organizatie non-guvernamentala, inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor la nr. 14/12.05.2016, de pe langa Judecatoria Targu – Jiu.

Scopul ASOCIATIEI PENTRU MEDIU SI EDUCATIE il reprezinta protejarea mediului inconjurator si a patrimoniului cultural, prevenirea si combaterea abandonului scolar, precum si invatarea pe tot parcursul vietii, prin implicarea activa a cetatenilor si a institutiilor statului.

Conform conventiei de custodie nr. 73/08.07.2016, incheiata cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM), modificata prin actul aditional nr. 1/22.06.2017, incheiat cu Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), ASOCIATIA PENTRU MEDIU SI EDUCATIE este custodele sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.

Valabilitatea conventiei de custodie este de 10 ani.

In calitate de custode, ASOCIATIA PENTRU MEDIU SI EDUCATIE, a realizat o serie de activitati in folosul ariei protejate Lacurile de pe Valea Ilfovului, dupa cum urmeaza:

  • Ecologizari

 

 

 

 

 

 

  • Montarea de panouri informative

 

 

  • Informarea comunitatilor locale despre existenta sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului

 

 

 

  • Constientizarea elevilor si profesorilor cu privire la valorile naturale ale sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului