29.05.2017 semnare contract de finantare

 

Proiectul „Conservarea biodiversitatii in situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului” cod SMIS 2014+ 101989, are la baza contractul de finantare nr. 65/29.05.2017 semnat intre ASOCIATIA PENTRU MEDIU SI EDUCATIE, in calitate de beneficiar si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare.  Proiectul are o valoare de 1.139.761 lei din care 968.796,85 lei valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si 170.964,15 lei valoare eligibila nerambursabila din bugetul national, si are ca termen de finalizare data de 31.12.2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *